ฤทธิ์ที่ดลบันดาลให้คนประสบความสำเร็จในชีวิต มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับ 1769

User comments

User comments


ฉบับที่. 1769 วันที่ 8-14 ส.ค.57
 
ชื่อคอลัมน์ “สุขภาพดี วิถีไทย วิถีพุทธ”
โดย พันโทไพโรจน์  พนารินทร์ อดีตสามเณรเปรียญธรรม ๙ ประโยค วัดชนะสงคราม
ปี พ.ศ.56-57 ผมเดินทางไปทั่วประเทศไทย นับได้ 38 จังหวัด ไปสัมภาษณ์คนป่วย 381 คน และสปป.ลาว 7 คน ทุกคนมีสุขภาพดีขึ้นมาก บางคนแทบไม่น่าเชื่อ ทุกคนผมเก็บภาพถ่าย เก็บเสียงเอาไว้ มีที่อยู่ชัดเจน คิดว่าสักวันหนึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นทางเลือกทางหนึ่ง สำหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ เขาปฏิบัติตัวยังไง ดื่มอะไร แบบไหน ผมจะเล่าในตอนท้าย แต่มีสิ่งหนึ่ง ที่คล้ายคลึงกันมากแทบทุกคนคือ ท่านเหล่านี้ ล้วนมี “ความเชื่อ” ว่าจะหาย มีศรัทธาในสิ่งที่ตนเองดื่มลงไป มีความคิดเป็นบวกก่อนที่จะดื่ม
พระพุทธเจ้าของเรา เป็นสุดยอดของหมอ เป็นผู้รักษาชาวโลกทั้งปวง (สพฺพโลกติกิจฺโฉ) รักษาทั้งกาย ทั้งใจ โรคทางใจคงไม่มีใครเถียง แต่ทางกายบางท่านอาจจะไม่คุ้นเคย
ก่อนอื่น เรามารู้จักร่างกายเราก่อน  ร่างกายคนเราเขาเรียกว่า “รูป” คือเป็นที่ประชุมกันของปัจจัยต่าง ๆ เกิดขึ้น มีสภาวะคือเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพราะมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงมีการเจ็บป่วย
คำว่า “รูป” นี้ตามหลักพระอภิธรรมท่านว่ามีสมุฏฐานหรือสาเหตุเกิด 4 อย่าง คือ กรรม จิต อุตุ อาหาร
            กรรม รูปกายคนเราเป็นผลผลิตของกรรมตั้งแต่เกิด (กัมมชรูป) แตกต่างกันไป กรรมทำให้เกิดแล้ว กรรมบางอย่างตามมาส่งเสริม กรรมบางอย่างตามมาบีบคั้น กรรมบางอย่างตามมาตัดรอน การแก้ไข เราต้องแก้ของเราเอง ด้วยทาน ศีล ภาวนา บางครั้งมีเจ้ากรรมนายเวรคอยจ้องอยู่ ต้องมีการใช้หนี้ สิ่งที่เจ้ากรรมต้องการคือ “บุญ” อย่างเดียว ถ้าเพียงพอเขาก็ยอมเราได้ เจ้ากรรมเหมือนสุนัขไล่ขย้ำเนื้อคือตัวเรา เราแรงตกก็โดนขย้ำ
            จิต อกุศลจิต คือ โลภะ โทสะ โมหะ และบริวารสำคัญคือ กามราคะ พยาบาท การท้อถอยหดหู่ การฟุ้งซ่านหงุดหงิดใจ การหวาดระแวง  เป็นต้น ที่มันเกิดขึ้นบ่อย ๆ ทำให้เราป่วยได้ การแก้ไข “จิตที่เป็นมหากุศลจะมีพลังเสมอ” จิตที่เป็นกุศลเกิด ก็เหมือนเทียนที่จุดขึ้นในความมืด พอแสงสว่างเกิด ความมืดจะหายไป จิตที่เป็นมหากุศล จะมี 8 ระดับ เรียกมหากุศลจิต 8  ระดับที่ดีที่สุดคือ “กุศลจิตที่เกิดขึ้นโดยการดำริของเราเอง มีปีติโสมนัส ประกอบด้วยปัญญาเข้าใจในกุศลที่ทำ”
อุตุ หมายถึง ความเย็น ร้อน อ่อน แข็ง หย่อนตึง เย็นเกิน ร้อนเกิน ทำให้เจ็บป่วยได้ และการไม่รักษาความสมดุลของอิริยาบถ 4 คือ ยืน เดิน นั่ง นอน ก็ทำให้ป่วยได้ การแก้ไข กรณีพระ ทรงอนุญาตให้ตั้งเตาอบสมุนไพรได้ ทรงสนับสนุนการออกกำลังกาย โดยให้พระสงฆ์เดินบิณฑบาตเป็นกิจวัตร ตรัสสรรเสริญการเดินจงกรม เป็นต้น
อาหาร มีคำกล่าวว่า You are what you eat คนเราเป็นสิ่งที่เรากินเข้าไป ยุคนี้เป็นเกษตรอุตสาหกรรม ปลูกผักทีละมากๆ เลี้ยงสัตว์ทีละเยอะๆ สิ่งปนเปื้อนมีมากมาย จึงมีความเสี่ยงต่อสุขภาพ การแก้ไข พุทธศาสนาวางแนวทางการกินไว้ คือ ให้รู้คุณค่าของการกิน,กินเพื่ออยู่ ไม่ใช่เพื่ออร่อยปาก,กินเท่าที่จำเป็นคือพอประมาณให้เหมาะกับธาตุขันธ์ตัวเอง,กินอาหารที่ย่อยง่าย มีกากใย เป็นต้น
            เราต้องแก้ให้ถูกจุด เกาให้ถูกที่คัน โรคบางอย่างอาจเกิดจากสมุฏฐานเดียว บางอย่างอาจเกิดหลายสมุฏฐาน คนป่วยต้องรู้ตัวเอง ถ้าให้ดีต้องยาหม้อใหญ่คือแก้ให้ครบทุกจุดไปพร้อม ๆ กัน
ผมเองเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์น้ำมังคุดแซนทิพย์โกลด์ผสมสมุนไพร จะมีความเชื่อเรื่องบุญฤทธิ์ เทวฤทธิ์ และอิทธิฤทธิ์ของการอธิษฐานจิตมาก จะไปทำบุญที่วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา แทบทุกวันจะอธิษฐานจิตอุทิศให้ท่านที่ช่วยให้คนที่ดื่มหายจากโรคภัยไข้เจ็บเสมอ 2 ท่านนี้เป็น เอามาจาก 281 ท่านที่ผมเกริ่นไว้ ท่านแรกได้นิมิตเห็นเจ้าแม่กวนอิม แล้วมาตั้งสัจจะอธิษฐาน ท่านที่สองทอดอาลัยชีวิตแล้ว แต่ภาวนาพุทโธ อย่างน้อยวันละ 500 ครั้ง คำว่า”พอดี” หรือ”บังเอิญ”จึงไม่ได้เกิดกับทุกคน
กรณีศึกษา
นันทกา พงษ์แพทย์
คุณแม่ นันทกา พงษ์แพทย์ ข้าราชการบำนาญ อายุ 67 ปี โทร. 092 115 1009
อยู่ที่หอรัตนชัย หลังโรงงานน้ำสิงห์ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ได้เล่าว่า ตนเองปวดขาปวดเข่ามาก เท้าบวมนอนอยู่กับที่ เดินแทบไม่ได้ เวลาเดินต้องจับโต๊ะค้ำ ทรมานมาก เวลาเข้าห้องน้ำ ต้องนั่งเก้าอี้ยันตัวไป เป็นมาเกือบเดือนแล้ว คืนหนึ่งได้นิมิตเห็นเจ้าแม่กวนอิมมาปรากฏ ดีใจมาก เลยตั้งจิตอธิษฐานต่อท่านว่า ต่อแต่นี้เป็นต้นไปจะไม่ทานเนื้อสัตว์ พอดีมีเพื่อนแนะนำให้ดื่มน้ำมังคุดแซนทิพย์โกลด์ อาการดีขึ้นไวมาก ในเช้าวันที่ 4 สามารถเดินได้น่าอัศจรรย์ เท้าหายบวม ดีใจมาก เข้ามาที่บริษัทเลยวันนั้น
สาย เดิมสลุง
คุณลุงสาย เดิมสลุง อายุ 72 ปี โทร. 090 114 9113
69 ม.7 บ้านโคกสลุง ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
เป็นเบาหวานมานานกว่า 30 ปี มีแผลที่ไหปลาร้าเท่าเหรียญ 10 บาท เนื้อปลิ้นออกมายาวประมาณ 1 นิ้ว น้ำเหลืองไหลเยิ้มตลอดเวลา เป็นมา 2 ปีแล้ว ไม่หาย กระดูกทับเส้นปวดขาเดินไม่ได้ นึกว่าต้องตาย สั่งเสียงานศพไว้แล้ว คุณลุงได้สวดมนต์นั่งสมาธิทุกวัน ภาวนาพุทโธอย่างน้อยวันละ 500 ครั้ง ภาวนาให้เจอหนทางให้หาย พอดีได้ดื่มน้ำมังคุดแซนทิพย์โกลด์ 3 ขวด ปรากฏว่าอาการปวดลดลง 70 เปอร์เซ็นต์ เดินเหินได้ปกติ แผลก็แห้งยุบลง น้ำเหลืองไม่ไหล เกือบหาย ดีขึ้นถึง 80 เปอร์เซ็นต์
“เหนือคนมีคนยิ่งใหญ่กว่า เหนือฟ้ามีฟ้ามหาศาล เหนือยามียาพิสดาร จะพบพานเมื่อสิ้นกรรมที่ทำมา”
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.xanthipgold.com หรือติดต่อ ศูนย์ธรรมชาติบำบัดพุทธรักษา สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย โทร. 035 704 755,095 530 6345

Loading...